Ekonomkonsulter expanderar i Markaryd

Ekonomkonsulter expanderar i Markaryd

Den 1 september 2015 förvärvar Ekonomkonsulter i Markaryd, Markaryds Revision och Konsultbyrå. Första tiden arbetar vi vidare i två parallella spår men vid årsskiftet 2015/2016 räknar vi med att samordna verksamheterna som är väldigt lika varandra storleksmässigt och med samma inriktning mot små och medelstora företag.

Bakgrunden till övertagandet är att nuvarande ägare av Markaryds Revision och Konsultbyrå Arne och Helena Jönhill efter mer än 30 år och med ålderns rätt väljer att trappa ner. Martina och Lars Dornerus, ägare till Ekonomkonsulter tillfrågades och gjorde bedömningen att rörelsen är mycket välskött och kan utvecklas vidare både inom redovisningsområdet samt även med konsultationer inom juridik och affärsrådgivning.

Genom förvärvet kommer verksamheten totalt att sysselsätta åtta personer under samma paraply varav fem redovisningskonsulter, en jurist, en affärsrådgivare och en revisor. Vi har funnit oss tillrätta i Markaryd och satsningen att bygga ett fullsorterat konsultvaruhus med tjänster inom ekonomi och juridik är långsiktig. Vi ser nu fram emot att lära känna våra nya kunder.

Martina Dornerus, VD / Jurist Ekonomkonsulter

2015-04-27 11:27