Registret om verklig huvudman

Riksdagen har beslutat att cirka 800 000 företag och föreningar, senast den 1 februari 2018, måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. För att du som företagare enkelt ska kunna anmäla detta, tar Bolagsverket fram en e-tjänst om detta.

kontakta oss ifall du behöver hjälp med att anmäla ägandet i ditt bolag.

2017-08-31 11:37