Skärpta 3:12 regler

Skärpta 3:12 regler

Utredningen av 3:12 reglerna, reglerna som reglerar fåmansbolag, har nu överlämnat sitt förslag till regeringen.

Många har väntat på besked om vilka de föreslagna ändringarna som följer med utredningen är och hur de kommer att påverka småföretagen.

De viktigaste förändringarna i 3:12 reglerna gäller:
• Förenklingsregeln – som nästan halveras
• Lönesummeregeln – krävs ett mycket högre löneuttag
• Utdelning baserad på löner - blir betydligt försämrad.

Reglerna planeras träda i kraft 2018.

Kontakta din redovisningskonsult för att ta reda på mer och hur detta påverkar just din verksamhet!

2016-11-03 16:28