Skatteverkets granskning 2015

Skatteverkets granskning 2015

I år kommer Skatteverket att särskilt granska tjänster med kontanthandel, vårdföretag, bemanningsföretag, gränsöverskridande handel samt rot- och rutarbete i vissa branscher.

För rot- och rutavdrag ska betydligt fler uppgifter lämnas in av utförare från och med 1 april 2015. Begäran om utbetalning kommer endast att kunna göras elektroniskt av utföraren och kräver e-legitimation. De branscher som särskilt ska kontrolleras är fönster, tak, bredbandsfibrer och städ.

Inom kontanthandel ligger ett brett fokus på branscher med krav på att använda kassaregister. Särskilt skönhetsvård, tatuering, bilvård, frisör samt företag inom nya trender som catering, food trucks och upplevelseföretag.

Man granskar även särskilt små och stora företag som arbetar med bemanning i vårdsektorn, exempelvis hur man deklarerat inkomster och förmåner. Det gäller läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal liksom revision av bemanningsföretag och mindre läkarföretag. Vad man särskilt tittar på är personalens tjänsteställe, felaktig redovisning av ersättningar, utbetalningar som ska redovisas som löner och om privata kostnader redovisats i bolaget.

Andra frågor som kommer att uppmärksammas är felaktig bokföring av utländska läkare, inkomster som inte deklarerats, bilförmåner, bostadsförmån och hyresinkomster som inte deklarerats.

Företag och privatpersoner som är osäkra på om inkomster redovisats rätt är välkomna att kontakta oss för kontroll. Vi hjälper självfallet till med eventuella självrättelser.

2015-03-24 17:10