Uppgradering IT-system

Under dagen kommer vi uppgradera delar av våra IT-system och det kan därför finnas tillfälliga problem för oss att ta emot mail etc. Full funktionalitet bör återställas under morgondagen.

Vi vill be våra kunder att ha överseende under dagen och istället ringa på 0433 160 90 vid brådskande ärenden.

2016-09-08 10:13