Varuhus med konsulttjänster inom Ekonomi och Juridik

Under 34 år har Christian Andersson byggt upp och drivit redovisning och revisionsbyrån Ekonomkonsulter i Markaryd. Den 2 januari 2014 övertog familjen Dornerus från Kungsbacka ägandet i redovisningsrörelsen. Lars Dornerus som är ekonom driver byrån vidare tillsammans med sin dotter Martina Dornerus som är Jurist och kontorschef. Byrån har fram till nu drivits traditionellt med redovisning, skatt och revision som huvudsaklig inriktning. Samtliga anställda är kvar i verksamheten och kontoret är nu bemannat med fem anställda.

Genom ägarförändringen kan Ekonomkonsulter också erbjuda konsultationer inom Juridik och Affärsrådgivning. Det är vår vision att vara ett varuhus med konsulttjänster där ni som kunder skall kunna lösa fler och fler av era problem, önskemål och behov på ett och samma ställe.

Vårt levebröd och vår kärnkompetens är redovisning, skatt och revision och utgör områden som vi specialbevakar genom medlemskap i SRF och FAR. Ständiga förändringar och kravet på att vara uppdaterad kräver löpande utbildning och inläsning av ny litteratur. Ekonomkonsulter har startat arbetet med REKO, riktlinjer som går ut på att öka kvaliteten i redovisningsarbetet och göra rätt från början. De nya riktlinjerna är omfattande och vi har därför beslutat om en successiv introduktion.

Den nya inriktningen med fler tjänster är en naturlig följd av ett långsiktigt arbete tillsammans med kunderna. Redan tidigare kunde man konstatera att behov finns och problemställningar som man stött på slussats vidare till externa specialister inom juridik och affärsnätverk. Vi ser fram emot att kunna bredda vårt tjänsteutbud successivt till både gamla och nya kunder.