Tjänster

Ekonomkonsulter i Markaryd tillhandahåller idag tjänster inom redovisning, revision, skatterådgivning, affärsutveckling samt juridik.

Ett företags situation och ställning är i ständig förändring. För att på ett tryggt och proaktivt sätt kunna möta de utmaningar och förändringar som ett bolag och dess ägare ställs inför behövs en mängd verktyg dels för att möjliggöra effektiv förvaltning men även hållbar utveckling.

Vi vill erbjuda en heltäckande tjänst som möter större delen av dessa behov och möjliggöra för dig att ägna dig åt det du är bäst på så att dina idéer kan få möjlighet att växa och skapa intäkter i din rörelse.

Kontakta eller besök oss idag för att ta reda på vad vi kan erbjuda just dig och ditt företag.

Kontakta oss på info@ekonomkonsulter.se