Ledarskap och Ledningssystem

Ledarskap och ett ledningssystem som visar vägen till framtiden och som engagerar alla i verksamheten från visioner och mål ned till enskilda individer och handlingsplaner är en bra förutsättning för utveckling. Som ett komplement till det personliga ledarskapet behövs struktur för att medarbetare och andra intressenter skall känna trygghet idag och inför morgondagen.

Alla kan göra en plan, det svåraste av allt är däremot själva genomförandet och att få rätt saker att hända. De företag som lär känna sin personal och satsar på att utveckla handlingskraftiga medarbetare kommer att ha ett försprång, det får helt enkelt mer gjort jämfört med sina konkurrenter.

"Vägen till Visionen"