Redovisning

Vi anpassar våra tjänster efter just ditt företags behov, för att erbjuda er precis den hjälp som krävs i er verksamhet.

Våra duktiga ekonomer kan förutom redovisning även hjälpa till med mer generell rådgivning så som uppläggning av nya rutiner och hur man kan outsourca delar av ekonomifunktionen.

Kom in idag och få reda på vad vi kan erbjuda just ditt företag!

Exempel

Löpande redovisning

 • Bokföring
 • Kund- och leverantörsfakturor
 • Avstämningar och granskning

Ekonomistyrning

 • Budget
 • Nyckeltal 

Bokslut

 • Upprättande av årsbokslut
 • Delårsbokslut

Årsredovisning

Deklarationer för företag och ägare

Löneadministration

 • Löneberäkning
 • Reseräkningshantering, ersättningar
 • Lönebesked
 • Kontrolluppgifter
 • Skattedeklaration

Nyheter SRF